Esileht   |   Kirjastusest   |   Mõttelugu   |   Kontakt   |   Raamatud   |   Tingimused   |   Privaatsus  
Hando Runnel

Hingedeaeg

308 lk., 145x215, 2016
“Hingedeaeg” on moraalseks jätkuks kunagisele “mõistelisele sõnastikule” “Väravahingede kriiksumist kuulnud” (2008). Raamat on sisult vähem edvistav eelmisest, tõsidust on tõstnud ka paratamatu ajalend, mis ära viinud sületäie sõpru. Nendele on pühendatud paljud leheküljed. Olevikust ettepoole on kerkinud minevik. Võib-olla isegi igavik. Sellest siis mõtlikku hardusse kalduv pealkiri – “Hingedeaeg”. – Ka mõned pikemad ja analüüsivamad saatesõnad elavate autorite töödele on käsikirja võetud. Naljatlevaid üksikute märksõnade üle targutamisi on veidi vähemaks jäänud. Arhiivist on võetud mõnedki mõtisklused nn. taasiseseisvumise eel- ja järelaegadest. Need on kahtlused ja soovitused uue vabaduse hakatusel, millest mõnigi kartus tänaseni aktuaalne. Niisiis veidi omapärane, kuid mitte tahtlikult omapäratsev kultuurilooline mõttekogu. “Hingedeaja” temaatilise hargnemise kooshoidjaks, karjaseks, on ehk raamatu üsna leebepoolne, kodune hingeeluline tonaalsus.

Raamatu väljaandmist on toetanud Eesti Kultuurkapital.
Ado Grenzstein

Tunne ja tarkus

360 lk., 140x200, 2016
Entsüklopeedia ütleb: Ado Grenzstein (1849−1916) oli ajakirjanik ja pedagoog. Mujalt on meeles, et
luuletaja. Temalt on ju tuntud lastelaulu “Viisk, Põis ja Õlekõrs” sõnad. Temalt on ka omaaegsed uudissõnad male ja kabe. Niisiis keelemees? Grenzstein, kes oli õppinud Viini pedagoogiumis ja olnud vabakuulajaks nii Viini kui ka Tartu ülikoolis, jäi suurel määral iseõppijaks ja -mõtlejaks.
Käesoleva raamatu kaante vahel on tema kahe väga erineva saksa keeles kirjutatud teose tõlked. Traktaadis “Looduse korraldus” (Pariis ja Leipzig 1913) esitab autor omaleiutatud teravmeelse dualistliku loodusloolise süsteemi. Muuhulgas kuulub sellesse tähtsa liikmena maailma-eeter, millest füüsikateadus umbes samal ajal loobuma hakkas. Autor alustab kõige hõlmavamatest mõistetest nagu Kõiksus, Substants, Ruum ja Aeg, ning jõuab kahekaupa hargnemiste varal välja muuhulgas inimkeele ilminguteni. Tema süsteem näib tugevasti tuginevat n.-ö. saksakeelsele (või indoeuroopa?) maailmanägemisele ja mõtlemisele.
Seejuures on esimene teostest, “Härraskirik või rahvakirik?” (Jurjev 1899) väga saksa-vastane ja üsna vene-sõbralik. Selles on juttu rohkem Eesti ajaloost, mõisnike vägivallast ja eestirahva saatusest kui kirikust ja usust. Rahvusküsimuse puhul on keelemees Grenzstein aga paradokslikul moel nõus loobuma emakeelest vene keele kasuks, kui rahvas ise alles jääks. Nii-öelda looduslooliselt. (Toim.)
Autorid
Autorid
Annetajad
"eesti mõtteloo" autoreid
Trüki   

Johannes Aavik (keeleteadus)
Juhan Aavik (muusika)
Ado Anderkopp (majanduspoliitika)
Nigol Andresen (kirjandusteadus) "Eluteater" EM143, 2018
August Annist (kirjandusteadus) "Noorusmaa" EM 98, 2011; "Kirjanduskultuur" EM 135, 2017
Paul Ariste  "Sõnalaenulõbu" EM 93, 2010
Aleksander Aspel (kirjandusteadus) "Kirjad Pariisist" EM 31, 2000
Karl Ast-Rumor (poliitika) "Maailma lõpus" EM 74, 2007; "Lääs–Ida–Lääs" EM 81, 2008; "Tule ja päikese all" EM 88, 2009

Arno Rafael Cederberg (ajalugu)

Andres Dido "Ajaloo kasust" (ajalugu) EM 70, 2006

Eesti välisministrid "Maailm ja meie" EM 141, 2018
Jaan Eilart (biogeograafia) "Õitse ja haljenda" EM 129, 2016
Jaan Einasto (astrofüüsika) "Tumeda aine lugu" EM 71, 2006
M. J. Eisen (rahvaluule)
Helmi Eller (kirjandusteadus) "Eestlased eksiilis" EM 167, 2022
Jüri Engelbrecht (füüsika-matemaatikateadus) "Akadeemilised mõtisklused" EM133, 2017
Ernst Enno (filosoofia)
Villem Ernits (rahvuspoliitika) "Noorpõlve ideaalid" EM 113, 2013

August Gailit (esseistika) "Siis tuli sõda" EM 145, 2019
Hellar Grabbi (esseistika) "Eestlaste maa" EM 56, 2004
Ado Grenzstein (poliitika) "Eesti haridus" EM 106, 2012; "Tunne ja tarkus" EM 131, 2016
Ivar Grünthal (kirjandusteadus) "Müütide maagia" EM 40, 2001
Villem Grünthal-Ridala (keeleteadus) "Tõu küsimus" EM 119, 2014

Anna Haava (kirjandus)
Georg Hackenschmidt (filosoofia) "Valitseda elu" EM 17, 1997
Pärtel Haliste (klassikaline filoloogia) "Hagerist Hellaseni" EM 90, 2009
Karl August Hermann (muusika)
Mall Hiiemäe (rahvaluule) "Sõnajalg jaaniööl" EM 73, 2007, 2008
Karl August Hindrey (esseistika) "Kirjad noortele" EM 130, 2016; "Minu sajand" EM 157, 2021
Mati Hint (keeleteadus) "Keel on tõde on õige ja vale" EM 46, 2002
Arvo Horm (majandusteadus)
Eduard Hubel-Metsanurk (kirjandus)
Jakob Hurt (rahvaluule, usuteadus) "Looja ees" EM 66, 2005; "Keelemees" EM 107, 2012
Jaan Hünerson (põllumajandusteadus)

Ivar Ivask (kirjandusteadus) "Tähtede tähendust tunda" EM 52, 2003

C. R. Jakobson (poliitika)
Rudolf Jalakas (majandusteadus) "Töö, turg ja tulu" EM 158, 2021
J. V. Jannsen (poliitika)
Paul Johansen (ajalugu) "Kaugete aegade sära" EM 65, 2005
Anton Jürgenstein (esseistika) "Kultuuriteolised" EM 153, 2020
Mall Jürma (kirjanduslugu) "Naine raamatute keskel" EM 156, 2020

Ain Kaalep (esseistika) "Kolm Lydiat" EM 18, 1997
Nikolai Kaasik (õigusteadus) "Väikeriigid ja rahvad" EM127, 2016
Aino Kallas (kirjanduslugu)
Oskar Kallas (rahvaluule) "Maajumala poig" EM 123, 2015
Rudolf Kallas (teoloogia) "Tunnistus Õnnistegijast" EM 165, 2022; "Armulaud" EM 166,2022
Jaak Kangilaski (kunstiteadus) "Kunstist, Eestist ja eesti kunstist" EM 34, 2000
Edgar Kant (majandusgeograafia) "Linnad ja maastikud" EM 28, 1999
Jaan Kaplinski (esseistika) "Kõik on ime" EM 55, 2004
Harald Keres (füüsika) "Ruum ja aeg" EM 89, 2009
Paul Keres (male) "Igavene tuli" EM 69, 2006
Hermann von Keyserling (filosoofia) "Loov tunnetus" EM 22, 1998
August Kitzberg (esseistika)
Artur-Tõeleid Kliimann (õigusteadus) "Õiguse nõidus" EM 171, 2023
Hanno Kompus (kunstifilosoofia) "Maailm on sündinud tantsust" EM 11, 1996
Konstantin Konik (riigifilosoofia)
Alfred Koort (filosoofia) "Inimese meetod" EM 8, 1996
Jaan Kross (kultuurilugu)
Hasso Krull (kunstifilosoofia)
Hans Kruus (ajalugu) "Eesti küsimus" EM 62, 2005
Rein Kruus (kirjandusteadus)
Tarmo Kulmar (ajalugu) "Tõsilood muinasrahvastest", EM 76, 2007
Juhan Kunder (pedagoogika)
Ott Kurs (geograafia) "Rajamaade rahvaid" EM 68, 2006
Piret Kuusk (füüsika ja teadusfilosoofia) "Aegruum" EM 149, 2019
Madis Kõiv (filosoofia) "Luhta-minek" EM 61, 2005
Johan Kõpp (teoloogia) "Vaimu valgusel" EM 87, 2009
Johannes Käis (pedagoogika) "Kooli-raamat" EM 10, 1996, 2004
Tiit Kändler (kvantfüüsika) "Teadusluulude jälil" EM 152, 2020
Nikolai Köstner (majanduspoliitika) "umalaga, majanduskriis" EM 120, 2014

Ilmar Laaban (kunstiteadus)
Eduard Laaman (ajalugu) "Iseseisvuse tunnid" EM 96, 2010
Märt Laarman (kunstiteadus) "Mina kõnelen kunstist" EM 24, 1998
Eerik Laid (ajalugu) "Paopaigad" EM 13, 1997
Jaan Lattik (esseistika) "Õhtu ajal on valgus" EM 112, 2013
Rein Laul (muusikateadus) "Sissevaateid muusikasse" EM 26, 1999
Laurits Leedjärv (astrofüüsika) "Rännakud kõiksuses" EM 154, 2020
Ilse Lehiste (keeleteadus) "Keel kirjanduses" EM 36, 2000
Tõnu Lehtsaar (teoloogia) "Ilmutus ja varjutus" EM 97, 2011
Karl Leichter (muusikateadus) "Keset muusikat" EM 14, 1997
Marju Lepajõe (klassikaline filoloogia) "Roomlaste taltsutamine" EM 102, 2011, 2020 (2 trükki)
Peet Lepik (kultuurilugu) "Universaalid ja islam" EM 146, 2019
Karl Liidak (põllumajanduspoliitika)
Juhan Liiv (esseistika)
Otto Liiv (ajalugu) "Ajaloouurimise allikail" (I köide) EM 147, 2019; "Ajaloouurimise allikail" (II köide) EM 151, 2020
Bernhard Linde (kirjandusteadus)
Jaan Lintrop (esseistika)
Oskar Loorits (folkloristika) "Meie, eestlased" EM 35, 2000
Juri Lotman (kultuurisemiootika) "Mida inimesed õpivad" EM 163, 2022
Juhan Luiga (esseistika) "Mäss ja meelehaigus" EM 1, 1995; "Hingejõu ilmed" EM 6, 1995
Tõnu Luik (filosoofia) "Filosoofiast kõnelda" EM 44, 2002
Uno Lõhmus (õigusteadus) "Õigusriik ja inimese õigused" EM 140, 2018
Aleksander Läte (muusikateadus)

Nikolai Maim (õigusteadus) "Mundoloogia" EM 79, 2008
Toivo Maimets (bioloogia) "Teaduse teed" EM 103, 2012
Juhan Maiste (kunstiajalugu) "Vabadus mäletada" EM 132, 2016
Mihkel Martna (poliitika) "Oma kodu" EM 116, 2014
Uku Masing (teoloogia) "Pessimismi põhjendus" EM 5, 1995; "Meil on lootust" EM 19, 1998, 2009
Ülo Matjus (filosoofia) "Kõrb kasvab" EM 54, 2003
Andres Mathiesen (metsandus)
Karl Menning (teatrikunst) "Teatritegu" EM 82, 2008
Lennart Meri (poliitika) "Presidendikõned" EM 9, 1996, 2005; "Riigimured" EM 41, 2001; "Poliitiline testament" EM 75, 2007
Voldemar Mettus (teatrikunst)
Harri Moora (arheoloogia, ajalugu) "Meie rahvuskultuuri küsimusi" EM 47, 2002
Mihkel Mutt (esseistika) "Maailmas peegelduv veetilk" EM 155, 2020, 2021
Mart Mäger (kirjandusteadus)
Julius Mägiste (keeleteadus)
Linnart Mäll (orientalistika) "Nulli ja lõpmatuse kohal" EM 21, 1998, 2003
Georg Müller (teoloogia) "Jutluseraamat" EM 78, 2007

Leonhard Neuman (Leenart Neuman-Helisalu) (muusikateadus) "Kõrge vaim on meie vari" EM 64, 2005
Ragnar Nurkse (majandusteadus) "Meie mees Rahvasteliidus" EM 138, 2017

Aleksander Oinas (poliitika)
Feliks Oinas (folkloristika)
Ott Ojamaa (kirjandusteadus) "Armastus seaduslikus abielus" EM 92, 2010
Els Oksaar(keeleteadus)
Lui Olesk (poliitika)
Ants Oras (kirjandusteadus) "Luulekool I: Apoloogia" EM 51, 2003; "Luulekool II: Meistriklass" EM 58, 2004

Daniel Palgi (kirjandusteadus)
Toomas Paul (teoloogia) "Kirik keset küla" EM 50, 2003, 2005
Ivar Paulson (usundilugu)
Otmar Pello (usundilugu) "Pagulasmütoloogia" EM162, 2021
Ants Piip (õigusteadus) "Õiguse jõud" EM 77, 2007
Hindrik Prants (ajalugu) "Eesti asi ja maailma lugu" EM 128, 2016
Linnar Priimägi (kultuurilugu) "Minu Goethe" EM142, 2018
Joakim Puhk (majandusteadus)
Jaan Puhvel (klassikaline filoloogia) "Võrdlev mütoloogia" EM 12, 1996, 2021
Kaarel Robert Pusta (õigusteadus) "Kontrastide aastasada" EM 33, 2000
Peeter Põld (pedagoogika) "Lastest tuntakse meid" EM 72, 2006
Rudolf Põldmäe (kirjanduslugu) "Vennastekoguduse kirjandus" EM 101, 2011
Enn Põldroos (kunst) "Ma kujutlen" EM 125, 2015
Konstantin Päts (poliitika) "Eesti riik I" EM 27, 1999; "Eesti riik II" EM 38, 2001
Riho Päts (muusikateadus)

Villem Raam (kunstiteadus)
Henno Rajandi (filoloogia) "Tõlkija teekond" EM 48, 2002
Karl Ramul (psühholoogia)
Aleksis Rannit (kunstiteadus)
Hugo Raudsepp (esseistika) "Nüüd ma tahan mõõka tõsta" EM 108, 2012
Nikolai Reek (sõjateadus) "Sõjateaduslik testament" EM 124, 2015, 2022
Helmi Reiman-Neggo (rahvateadus) "Kolm suurt õnne" EM 110, 2013
Villem Reiman (rahvuspoliitika) "Mis meist saab?" EM 80, 2008; "Eesti ajalugu" EM 117, 2014
Loit Reintam (mullateadus) "Kummardus mullale" EM 144, 2018
Karl Ristikivi (kirjandusteadus) "Viimne vabadus" EM 7, 1996
Paul-Eerik Rummo (esseistika) "Kuldnokk kõnnib" EM 91, 2010
Hando Runnel (esseistika) "Jooksu pealt suudeldud" EM 23, 1998
Jaak Rähesoo (kirjandusteadus) "Hecuba pärast" EM 3, 1995
Gustav Ränk (rahvateadus) "Müüt ja ajalugu" EM 32, 2000

Andres Saal (esseistika)
Andrus Saareste (keeleteadus)
Vello Salo (esseistika)
Herbert Salu (kirjandusteadus)
Elmar Salumaa (teoloogia) "Evangeelium ja eetos" EM 84, 2008
Kristi Salve (folkloristika) "Üleaedsed" EM 126, 2015
Georg Julius Schultz-Bertram (kultuurilugu) "Balti idealisti kirjad emale" EM 53, 2003
Johannes Semper (kunstiteadus)
Hendrik Sepp (ajalugu) "Läänemere ajalootuuled" EM 111, 2013
Leo Sepp (majanduspoliitika)
Erna Siirak (kirjandusteadus)
Johanna Sild-Rebane (majandusteadus) "Rinnalastest riigitarkuseni" EM 134, 2017
Marta Sillaots (kirjandusteadus) "Kirg ja kavalus" EM 104, 2012
Fanny Sivers (esseistika)
Tarmo Soomere (teadus) "Akadeemilisi arutlusi" EM 164, 2022
Leo Soonpää (kunstiteadus)
Jaan Sootak (õigusteadus) "Kuri karjas" EM 83, 2008
Otto Strandman (poliitika) "Raha rusikas" EM 136, 2017
Gustav Suits (kirjandusteadus) "Eesti kirjanduslugu" EM 25, 1999; "Vabaduse väraval" EM 45, 2002
Arnold Susi (poliitika) "Rahvas ja riik" EM 150, 2019

Rein Taagepera (politoloogia) "Julgus olla nõrk" EM 148, 2019
Hilda Taba (pedagoogika) "Kasvatus ja haridus" EM 121, 2015
Ilmar Talve (rahvateadus)
Siegfried Talvik (arstiteadus) "Sule ja skalpelliga" EM 122, 2015
Jüri Talvet (kirjandusteadus) "Hispaania vaim" EM 4, 1995
Ilmar Tammelo (õigusfilosoofia) "Õiglus ja hool" EM 42, 2001, 2006
A. H. Tammsaare (esseistika) "Armastusest ja lapselikkusest" EM 99, 2011; "Sõjamõtted" EM170, 2023
Herbert Tampere (rahvamuusika) "Lauluväelised" EM 85, 2009
Enn Tarvel (ajalugu) "Ajalookimbatused" EM 109, 2013
Peeter Tarvel (ajalugu) "Demokraatia tulevikust" EM 43, 2002
Valter Tauli (keeleteadus)
Gustav Teichmüller (filosoofia)
Eduard Tennmann (teoloogia) "Varjatud varandus" EM 29, 1999
Ene-Margit Tiit (statistika) "Me jääme püsima" EM 168, 2022
Toomas Tiivel (bioloogia ja diplomaatia) "Elu on sümbioos" EM 160, 2021
Rudolf Tobias (muusikateadus) "In puncto musicorum" EM 2, 1995
Lea Tormis (teatrikunst) "Teatrimälu" EM 67, 2006
Peeter Torop (kirjandusteadus) "Kultuurimärgid" EM 30, 1999
Vladimir Tšiž (arstiteadus) "Kirjanik psühhiaatri silmis" EM 94, 2010
Eduard Tubin (muusikateadus) "Rändavate vete ääres" EM 49, 2003
Friedebert Tuglas (kirjandusteadus)
Endel Tulving (psühholoogia) "Episoodilise mälu elemendid" EM 137, 2017
Armin Tuulse (arhitektuuriajalugu) "Linnad ja lossid" EM 114, 2013
Ilmar Tõnisson (poliitika) "Emajõe ääres" EM 15, 1997
Jaan Tõnisson (poliitika) "Kõlblus ja rahvuslus" EM 95, 2010; "Riigivanem" EM 100, 2011; "Ülestõusmine" EM 161, 2021

Haljand Udam (orientalistika) "Orienditeekond" EM 37, 2001
Jakob Johann von Uexküll "Omailmad" EM 105, 2012
Valev Uibopuu (kultuurilugu)
Jüri Uluots (õigusteadus) "Seaduse sünd" EM 59, 2004
Jaan Undusk (kirjandusteadus) "Eesti kirjanike ilmavaatest" EM 118, 2014
Mati Unt (esseistika) "Theatrum mundi" EM 57, 2004

Vaino Vahing (psühholoogia) "Vaimuhaiguse müüt" EM 63, 2005
Jaan Vahtra (kunstiteadus)
Rein Veidemann (kirjandusteadus) "Eesti kirjanduse mõte" EM 159, 2021
Ilmar Vene (esseistika) "Vahemere tuuled Hüperboreas" EM 16, 1997
Ants Viires (etnoloogia) "Kultuur ja traditsioon" EM 39, 2001
Gustav Vilbaste (loodusteadus)
Eduard Vilde (esseistika) "Mööda maad ja merd" EM 169, 2023
Jüri Vilms (poliitika) "Kahe ilma vahel" EM 20, 1998
Tõnis Vint (kunstiteadus)
Henrik Visnapuu (kirjandusteadus) "Millal sünnib inimene" EM 139, 2018
Artur Võõbus (ajalugu) "Kummargil käsikirjade kohal" EM 86, 2009

Otto A. Webermann (kultuurilugu)
August Weizenberg (kunstiteadus) "Häädus ja ühisus" EM 115, 2014

Ernst Öpik (astronoomia) "Meie kosmiline saatus" EM 60, 2004

jpt.